Materiały dla nowych działkowców

Materiały dla nowych działkowców

1. Umowa przeniesienia praw do działki (wymaga notarialnego poświadczenia podpisów stron zawierających umowę).

2. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

3. Oświadczenie o wstąpieniu w stosunek prawny do prawa użytkowania działki po zmarłym małżonku

4. Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu (roszczenie osoby bliskiej niebędącej współmałżonkiem)

5. Deklaracja członkowska PZD

6. Umowa darowizny przeniesienia praw do działki